ทหารเรือ
(วิชาทหารเรือ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษษ ได้มีความรู้เรื่องขีดความสามารถที่สำคัญในการปฏิบัติและกิจในการสงครามที่เป็นรากฐานของการใช้กำลังทหารเรือ