สำหรับการสอบออนไลน์ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 65 (สถานการณ์ COVID-19)